1. ข่าวกิจกรรม
  2. ประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาลตำบลนาเรือง เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแสดงถึงการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิมยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ชัดเจน

[ 29-01-2564 ] Hits:153

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเรือง

 นายสัมฤทธิ์ เชื้อพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลนาเรือง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต้านทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance) ณ เทศบาลตำบลนาเรือง

[ 27-01-2564 ] Hits:138

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรือง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เทศบาลตำบลนาเรือง ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรือง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ชั้น 2

[ 22-10-2563 ] Hits:214

กลุ่มไลน์ ต้านทานทุจริต เทศบาลตำบลนาเรือง

  กลุ่มไลน์ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลนาเรือง

[ 07-04-2563 ] Hits:402

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

 วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาเรือง ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ หอประชุมศรีลำโดม

[ 06-04-2563 ] Hits:299

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

Fan Page

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเรือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ